Závady u vchodových dveří

Zdá se Vám, že cylindrická vložka ve Vašich vchodových dveřích už nefunguje jak by měla? Někdy jde otevřít bez větších problémů, jindy se opakovaně seká a drhne?

Dá se očekávat, že už brzy vůbec neotočíte zámkem, takže buď nezamknete, nebo neodemknete. Obojí dokáže člověka pěkně potrápit, většinou v tu nejméně vhodnou chvíli. Příčinou mohou být nečistoty uvnitř vložky, opotřebovaná stavítka, vadná spojka a některé další závady, bránící spolehlivému zamykání. Je tedy nejvyšší čas, uvažovat o vložce nové.

S ohledem na míru požadovaného zabezpečení a související komponenty dveří a zárubní je možno vybírat kvalitní vložky ve 3. a 4. bezpečnostní třídě. Jako obchodní partner a servisní středisko rakouské firmy EVVA disponujeme veškerými komponenty, s jejichž pomocí můžeme nabízené vložky přizpůsobit Vašim požadavkům. Ať už jde o opravu špatně fungující vložky, nebo o její přestavbu za účelem sjednocení klíčů. Servisní úkony tohoto typu provádíme v rámci možností na počkání, stejně jako výrobu bezpečnostních klíčů. Vložky ve všech obvykle používaných rozměrech do vchodových dveří držíme skladem. Máte-li ve vchodových dveřích zámek, který není ovládán vložkou s běžným „nosem“, ale ozubeným kolečkem, obratem ji pro Vás sestavíme.

V současné době dochází poměrně často k závadám na zámcích ve vchodových dveřích, které jsou relativně nové. Zpravidla jde o dveře jen několik let staré, dřevěné nebo plastové, ve kterých je osazen vícebodový zámek , tzv. lištový. Cylindrická vložka je sice funkční, ale se zámkem neotočí, případně otočí, ale protože je poškozen vnitřní mechanismus zámku, dveře nezamykají. Bohužel, nebývá snadné takový zámek nahradit. Zatímco běžný typ do vnitřních dveří zakoupíme v železářství, do těch vchodových to tak jednoduché není. Existuje mnoho variant, které se v drobných, ale podstatných detailech liší a bez leckdy náročných úprav vlastních zámků, zárubní, či dveří, je nelze zaměnit. Výrobce zámků většinou po krátkém intervalu uzávěry „modernizuje“, takže do starších dveří Vám nenabídne nic, co by se bez úprav jen tak „přešroubovalo.“ U starších zámků je téměř pravidlem, že se musejí vyměnit i protikusy (protiplechy), většinou však mají nejenom jiný rozměr, ale navíc nevycházejí do původního místa. S popsanými zámky máme bohaté zkušenosti a nemáme-li příslušný typ skladem, jsme schopni v co nejkratším termínu nalézt optimální řešení.

Závěrem Vám děkuji za pozornost a v případě Vašeho zájmu o bezpečnostní vložky, zámky, elektronické přístupy, nebo centrální systémy generálního klíče, jsem Vám k dispozici.

Pavel Hotař

tppetru s.r.o.