Komunitní centrum Studená

- montován systém generálního klíče