Základní umělěcká šklola Dačice

- montován systém generálního klíče